Must vs Have to | Czasowniki modalne

Must vs Have to | Czasowniki modalne

 

Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić dwa czasowniki modalne, które nie jednemu uczniowi narobiły chaosu w głowie 😵

Powitajmy MUST oraz HAVE TO/HAS TO.

Oba czasowniki mają takie samo tłumaczenie w języku polskim: MUSIEĆ.

A więc kiedy powiedzieć musieć a kiedy musieć?

Zacznijmy od początku...

 

MUST

- to musieć, ale z naszego wyboru, z naszej wewnętrznej woli lub woli osoby mówiącej.

 

Na przykład:

🍃 'Muszę się dzisiaj wcześniej położyć spać’ (I MUST GO TO BED EARLY TONIGHT).

Nie dlatego, że ktoś mi kazał, ale dlatego, że mam taką potrzebę. Chcę być wyspana i wstać rano z radością i energią.

🍃 ‘Musisz się dzisiaj położyć wcześniej spać' (YOU MUST GO TO BED EARLY TONIGHT).

Nie dlatego, że Ci rozkazuję, ale chciałabym abyś się wyspała.

🍃 Ale mogę Ci również nakazać iść spać jeśli jestem autorytetem np. mama ‘You must go to bed now’ lub poradzić Ci, żebyś poszła wcześniej spać.😳

HAVE TO/HAS TO

- to musieć, które nie daje nam wyboru, zostało narzucone nam przez kogoś z zewnątrz, jakiś autorytet.

 

Na przykład:

🍃 "I have to go to bed early tonight" (Muszę się dzisiaj wcześniej położyć spać).

Nie dlatego, że mam taką potrzebę, ale dlatego że ktoś mi kazał iść wcześniej spać np. moja mama (osoba, która jest autorytetem).

🍃 "She has to go to bed early tonight" (Relacjonuję czyjś obowiązek).

🍃 "I have to find a job’" (Muszę znaleźć jakąś pracę) jeśli chcę mieć za co zapłacić rachunki, zrobić zakupy etc. Jeśli nie znajdę pracy to nie będę mieć gdzie mieszkać, ani za co kupić jedzenia. Czyli słabo, bo jaki to wybór..? 😳

MUSTN’T

- oznacza zakaz

 

Na przykład:

🍃 "You mustn’t tell anyone’"(Nie wolno ci mówić nikomu).

🍃 "You mustn’t smoke in the hospital" (Nie wolno palić w szpitalu).

DON’T HAVE TO/DOESN’T HAVE TO

– oznacza brak przymusu.

 

Na przykład:

 

🍃 "I don’t have to tell you anything" (Nic nie muszę ci mówić, nie mam takiego obowiązku).

🍃 "She doesn’t have to do that" (Ona nie musi tego robić, nie ma takiego obowiązku).

 

 

WAŻNE INFORAMCJE:

 

💡 Must nie ma formy przeszłej ani przyszłej. Jeśli chcemy mówić o przeszłości MUST zamienia się w HAD TO eg. I must do my homework vs I had to do my homework.

💡 Jeśli mówimy o przyszłości MUST zamienia się w WILL HAVE TO eg. I must tell you something vs I will have to tell you something.

💡 Jeśli chcemy zaprzeczyć to musimy uważać, ponieważ Mustn’t określa zakaz, a nie brak obowiązku eg. You mustn’t speak loud in the library.- nie wolno rozmawiać głośno w bibliotece.

💡 Jeśli natomiast chcemy wyrazić w czasie teraźniejszym brak obowiązku użyjemy DON’T HAVE TO/DOESN’T HAVE TO, a w czasie przeszłym DIDN’T HAVE TO eg. I don’t have to go anywhere tonight vs I didn’t have to go anywhere yesterday.

💡 Konstruując pytania zwróćmy uwagę na to że Must jest czasownikiem niezależnym, czyli sam sobie tworzy pytania poprzez inwersję eg. Must you go? (Musisz iść?). Aczkolwiek w większości przypadków w języku mówionym, częściej zobaczymy konstrukcję z Have to ‘Do you have to go?

 

A teraz przyjrzyjmy się przykładom:

 

Musisz to zobaczyć! You must see that! - nie dlatego, że ci rozkazuję, ale chciałabym abyś zobaczyła, cokolwiek to jest 😉

Musisz ją poznać! You must meet her! - nie dlatego, że ci rozkazuję, ale chciałabym abyś ją poznała.

Musisz iść jutro do pracy. You have to go to work tomorrow.-obowiązek ☹

Nie muszę iść jutro do pracy. I don’t have to go to work tomorow - brak obowiązku, przymusu.

Nie wolno mi iść jutro do pracy. I mustn’t go to work tomorrow - zakaz, na przykład mam Covida i mi nie wolno.

Musisz mieć ukończone 18 lat aby kupić alkohol. You must be 18 to buy alcohol. I tu jest dość ciekawa rzecz..no bo jest to jednak nakaz odgórny, więc narzuca nam się na myśl, użycie have to. Ale nie o have to nam tu chodzi. Bo ja nie każę Ci mieć 18 lat, ja mówię o ogólnych wytycznych, instrukcjach, rozkazach, często w formie pisemnej.

Masz wrócić do domu trzeźwa! You must come back home sober! – nakazuję Ci np. Jestem twoim rodzicem.

Mama mi powiedziała, że muszę wrócić do domu trzeźwa. My mum told me I have to come back home sober. -mama mi nakazała, mam obowiązek

Nie musiałam tego robić, więc nie zrobiłam. I didn’t have to do that so I didn’t. -brak przymusu

Na dzień przed zabiegiem, nie wolno nic jeść. You mustn’t eat anything one day prior to the surgery. - zakaz

 

Jeśli chcesz przećwiczyć to i inne zagadnienia, między innymi konstrukcję zdań Wish, czy też różnicę między czasami Past Simple i Present Perfect Simple to zapraszam Cię na zajęcia do Językoterapii.

Pozostaw komentarz